เช็กก่อนแชร์

“พลังแห่งการแชร์” เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่สะท้อนความคิดเห็นอันหลากหลาย และแพร่กระจายในเวลาอันรวดเร็ว ด้านหนึ่งอาจส่งผลในเชิงบวก แต่อีกด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงในเชิงลบ ต่อบุคคลและสังคมวงกว้าง ร่วมกัน “เช็กก่อนแชร์” ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมโซเชียลอุดมปัญญาที่ดีกว่าในวันข้างหน้า
  • เช็กแต่ข่าวลือ หรือข่าวที่เป็นกระแสในขณะนั้น [มีการกล่าวถึง แชร์ หรือ Forward link เป็นจำนวนมาก]
  • เช็ก และ แสดงผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องที่สามารถพิสูจน์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง (Inspector) หรือ แหล่งข่าว/ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Reliable source)
  • ไม่เช็กเรื่องส่วนบุคคลและเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ [เช่น ดารา นักการเมือง UFO ทฤษฎีสมคบคิด เป็นต้น]